Események

A Latin-Amerika Kutatóközpont megalakulása

A Latin-Amerika Kutatóközpont története a 2015-ös évben kezdődött, hivatalos megalakulására pedig 2016-ban került sor. Miután az ELTE Bölcsészettudományi Kara jóvoltából megtörtént az indítvány a Központ létrehozására, a Szegedi Tudományegyetem Hispanisztika Tanszékén tartották az első egyeztető találkozót (2015. november 19.). A kezdeményezés relevanciája többek között az ország latinamerikanistái közötti együttműködés lehetőségének megteremtésében rejlett. A találkozón a résztvevők a Kutatóközpont főbb célkitűzéseiről tárgyaltak (a Latin-Amerikával foglalkozó kutatók, oktatók, szakértők összefogása és ezáltal közös projektek, publikációk és rendezvények szervezése), illetve a Kari Tanács megszavazta a Kutatóközpont megalakítását.

A budapesti Latin-Amerika Kutatóközpont megnyitó ünnepsége 2016. május 9-én került megrendezésre az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. A megnyitó egyben a Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) által szervezett XVII. Ibero-amerikai Napok rendezvénysorozathoz kapcsolódott. Az ünnepségen jelen volt kilenc nagykövetség képviselője (Spanyolország, Portugália, Argentína, Chile, Kuba, Ecuador, Brazília, Mexikó, Venezuela), a Külgazdasági és Külügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Rektori Konferencia képviselői, valamint a Szegedi Tudományegyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánjai és tanszékvezetői.

A Kutatóközpont megalakulásának évére tervezett fontosabb programok a következők voltak: a megalakulás hivatalos bejelentése, illetve a PTE és a PPKE XVII. Ibero-amerikai Napok nemzetközi konferenciájánk megnyitója az ELTE-n; María Kodama látogatása és előadása a Petőfi Irodalmi Múzeumban; a jubileumi X. Nemzetközi Hispanisztika Konferencia megrendezése Amerika, az utópiák földje címmel (2016. október 17-18.). A konferencia előadásainak válogatása az Eötvös Kiadó gondozásában jelent meg.

Az ELTE Latin-Amerika Kutatóközpont egyik fő működési szempontja már a kezdetektől, hogy szorosan együttműködjön szakmailag a magyarországi felsőoktatási intézményekkel latin-amerikai témákban. Célja továbbá, hogy koordinálja a latin-amerikai témákkal foglalkozó interdiszciplináris kutatásokat az egyetemen. Tevékenysége a BTK több tanszékének és az ELTE több karának kutatómunkáját integrálja. Ezenkívül integráló szerepet kíván betölteni Magyarország többi a latin-amerikai térséggel foglalkozó központja, illetve kutatócsoportja között is. Fontos feladatának tekinti a latin-amerikai kultúra és számos tudományterület eredményeinek szélesebb közönséggel való megismertetését, ennek érdekében ismeretterjesztő programok szervezését is vállalja.

A Latin-Amerika Kutatóközpont eseményei (2016-2023)

2016

Május 9-én került sor a Kutatóközpont megalakulásának hivatalos bejelentésére és a XVII. Ibero-amerikai Hét megnyitójára (PTE–PPKE) az ELTE-n.

Szeptember 26-án María Kodama tartott előadást a Petőfi Irodalmi Múzeumban „A másik” címmel (angol nyelven). Jorge Luis Borges halálának harmincadik évfordulója és az író özvegyének látogatása méltó nyitóeseménye volt a frissen létrehozott Latin-Amerika kutatóközpontnak. Az eseményen a moderátor szerepét Scholz László töltötte be.

Október 13-20. között zajlott le a Semana Hispanoamericana az ELTE-n (előadtak: Miriam Di Gerónimo, Claudio Maíz, Celina Manzoni, Lucille Herrasti, Graciela Sarti, Aurelio González).

Október 17-18-án került megrendezésre a X. Nemzetközi Hispanisztika Konferencia (X. Coloquio Internacional de Estudios Hispánicos). A konferencia egyik szekciója az 1956-os forradalom 60. évfordulójáról emlékezett meg. A konferencián a magyar hispanisták, doktoranduszok mellett egy portugál és két spanyol nyelvű előadó is részt vett. A konferenciaelőadások publikálására is lehetőség nyílt (América, tierra de utopías címmel jelent meg a kötet az Eötvös Kiadónál).

November 17-22. között Dr. Gregorio Saldarriaga, az Universidad de Antioquia Történelem Tanszékének docense tartott interdiszciplináris előadásokat az ELTE-n. Az előadás szervezése elősegítette az ELTE BTK különböző Szervezeti Egységeinek szorosabb együttműködését: Dr. Menczel Gabriella és Dr. Rákóczi István (ELTE Latin-Amerika Kutatóközpont), Dr. Sonkoly Gábor (Atelier Európai Társadalomtudományok és Historiográfia Tanszék) és Dr. Falvay Dávid (Olasz Nyelv és Irodalom Tanszék) szervezésében jött létre a lehetőség (pályázat keretében). A kutatási témák jól illeszkedtek a nemzetközi trendekbe: az előadások témája a latin-amerikai kultúra európai recepciója, valamint az étkezés koraújkori kultúrtörténete volt. (1. Gusto, taxonomía y clasificación de los alimentos americanos en las América española, 1492-1640. Előadás spanyol nyelven az ELTE Latin-Amerika Kutatóközpontjában. 2. Analogical Classifications of Ibero-American Foodstuffs in the Fifteenth and Sixteenth Centuries. Előadás angol nyelven az Atelier által szervezett TEMA ERASMUS Mundus Európai mesterképzése keretében.)

November 24-én Antal Edit a mexikói UNAM-CISAN (a Mexikói Autonóm Egyetem, Észak-Amerika Kutatóközpont) kutatója tartott előadást “La controversia en torno al maíz transgénico en el contexto de la relaciones entre México y los Estados Unidos” címmel.

December 1-jén zajlott le Julio Cortázar Sehol sem teljesen jelen című esszékötetének bemutatója a Cervantes Intézetben az ELTE BTK Spanyol tanszéke és a budapesti argentin nagykövetség közreműködésével. A beszélgetésben részt vettek: Báder Petra, hispanista (moderátor), Erős Ferenc, szociálpszichológus, Tamás Gáspár Miklós, filozófus, Imrei Andrea, hispaniszta és fordító, illetve Váradi Péter, a L’Harmattan Kiadó főszerkesztője.

December 5-én az Argentin Nagykövetség és Rácz Sándor úr, a Viktoria–R tulajdonosa átadta az első Bíró László Díjat. A díjat Dr. Scholz László kapta, az argentin–magyar kulturális kapcsolatok, különösen az irodalomtudomány területén végzett kiemelkedő munkásságáért.


2017

Április 10-én a Latin-Amerika Kutatóközpont kerekasztal-beszélgetést és könyvbemutatót szervezett. Az eseményen köszöntőt mondott Őexcellenciája Raúl José Betancourt Seeland úr, Venezuela Nagykövete. A Latin-Amerika 1750-1940. A gyarmati rendszer felbomlásától a független államok megalakulásáig című kötet egyik szerzőjével, Szilágyi Ágnes Judittal beszélgetett Zelei Dávid, ezt követően Bakó András, Vogel Dávid és Zelei Dávid mutatta be a kötetet. Jelenszky Márton szótárbemutatóját követően pohárköszöntővel zárult az est.

Október 2-6. között a Latin-Amerika Központ szervezésében megvalósult az Escribir después de Borges című Workshop Celina Manzoni és Graciela Sarti részvételével.

Október 25-én a Budapesti Cervantes Intézet és az Eötvös Loránd Tudományegyetem közös szervezésében a Spanyol Tanszék első éveiről szóló kerekasztal-beszélgetés került megrendezésre A hispanisztika kezdete Magyarországon (Inicios del hispanismo en Hungría) címmel. A kerekasztal résztvevői: Dr. Kulin Katalin, Dr. Faluba Kálmán és Dr. Julio Zavaleta voltak. Moderált: Dr. Scholz László. Köszöntőt mondott Iñaki Abad Leguina, a Budapesti Cervantes Intézet igazgatója, a bevezetőt pedig Dr. Menczel Gabriella, az ELTE Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszékének vezetője tartotta. Az esemény Magyarország és Spanyolország közötti kétoldalú diplomáciai kapcsolatok újrafelvételének 40., illetve az ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszéke alapításának 50. évfordulója alkalmából került megrendezésre.


2018

Őfelsége VI. Fülöp Spanyol Király a Katolikus Izabella Érdemrendet adományozta Kulin Katalinnak, az ELTE BTK Spanyol Tanszék professor emeritájának, az ELTE Latin-Amerika Kutatóközpont tiszteletbeli elnökének, a spanyol kultúra oktatójának és kutatójának, elkötelezett munkássága elismeréseként. A kitüntetést Őexcellenciája José Ángel López Jorrin, Spanyolország Nagykövete adta át ünnepélyes keretek között 2018. március 22-én a budapesti Spanyol Nagykövetségen. Kulin tanárnő 2018. március 15-e alkalmából a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét is megkapta.

A 2018-as évben kilenc vendégelőadó tartott előadást a Latin-Amerika Kutatóközpontban, ketten társadalomtudományi, heten irodalmi témáról.

Társadalomtudomány:

Március 22-én Soltész Béla (ELTE TáTK) tartott előadást a mai Latin-Amerikáról, szeptember 27-én és október 18-án pedig Antal Edit (Centro de Investigaciones sobre América del Norte, Universidad Nacional Autónoma de México) a mai Mexikóról.

Irodalom és fordítás:

Paloma Jiménez del Campo (Universidad Complutense de Madrid) március 4-én a gyarmati krónikákról, március 7-én José María Arguedas elbeszéléseiről tartott előadást. Április 4-én zajlott le Bernat Padró Nieto (Universidad de Barcelona) előadása az uruguayi avantgárd irodalomról; április 16-án Béatrice Marnet (Universidad Autónoma de Madrid) előadása a fordítás kérdéseiről. Május 2-3-án voltak Javier de Navascués (Universidad de Navarra) előadásai (Ernesto Cardenal, Nicanor Parra, Mario Vargas Llosa). Szeptember 11-én Ludmila Barbero (Universidad de Buenos Aires) tartott előadást Alejandra Pizarnikról, október 19-én Norma Angélica Cuevas Velasco (Universidad Veracruzana) beszélt Octavio Pazról, Dra. Raquel Velasco (Universidad Veracruzana) pedig José de Vasconcelosról.

Szeptember 10-én a Latin-Amerika Központ szervezésének köszönhetően jöhetett létre Pedro Roth argentin festőművész kiállítása Rothratos címmel a budapesti Cervantes Intézetben. Kurátor: Kutasy Mercédesz.

November 30-án sor került egy könyvbemutatóra: Jorge Luis Borges Jól fésült mennydörgés című kötetének bemutatója (Budapest, Jelenkor, 2018) zajlott le Scholz László és Kutasy Mercédesz közreműködésével.


2019

2019-ben az ELTE és az Universidad de Buenos Aires Spanyol Tanszéke közötti Erasmus Mundus ösztöndíj keretében tanszékünkre látogatott két oktató (Beatriz Colombi és Pablo Martínez Gramuglia) és egy hallgató (Ludmila Barbero), valamint egy félévet az UBA-n tanult egy magyar hallgató (Miklós Laura).

Ebben az évben készült el A fantasztikus irodalom elméletei Spanyol-Amerikában (Teorías hispanoamericanas de la literatura fantástica) című antológia magyar fordítása (szerk. Báder Petra és Menczel Gabriella, vál. José Miguel Sardiñas).

Szeptember 19-én került megrendezésre „Az európai szalonzenétől a tradicionális ecuadori zenéig” című Koncert-konferencia az ELTE BTK Kodály termében. Az ecuadori nagykövetség az ELTE Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszékével és Művészetközvetítő és Zenei Intézetével együttműködve bonyolította le az eseményt. Előadtak: Dr. Jannet Alvarado Delgado (zongora) és Dr. Carlos Freire Soria (andokbeli hangszerek) ecuadori zeneszakértők.

Október 10-én Jorge Luis Borges Tangó című könyvének bemutatója alkalmából a Várkert Bazárban az argentin szerző eddig kiadatlan, tangóról szóló írásairól Kepes András beszélgetett Scholz Lászlóval és Kutasy Mercédesszel. Az esemény a Jelenkor Kiadó és az Argentin Nagykövetség szervezésében zajlott. Köszöntőt mondott Maximiliano Gregorio-Cernadas, az Argentin Köztársaság magyarországi nagykövete. A kötetből Gyabronka József olvasott fel, a nyitótáncot argentin tangótáncosok (Serbán Andrea és Szeghalmi Endre) táncolták.

Október 22-én Deák Máté (Pécsi Tudományegyetem) „Határviták és területi konfliktusok Latin-Amerikában” című előadása nyitotta meg az előadássorozatot, amely az ELTE Latin-Amerika Kutatóközpont szervezésében indult „Latin-Amerika a XXI. században” címmel. (A sorozat előadói hazai és külföldi latinamerikanisták, akik egy-egy aktuális politikai, társadalmi témát járnak körül.)

November 12-én az ELTE Latin-Amerika Kutatóközpont előadássorozatának vendége volt Nuno Morgado (Károly Egyetem, Prága), aki a Brazil Geopolitikai Iskola fontosabb tézisei alapján értelmezte Dél-Amerika biztonságpolitikai jellegzetességeit és a közelmúlt politikai fordulatait. Az előadás (Geography and Politics in South America in the 21st Century) angol nyelven zajlott.

November 26-án került sor Kutasy Mercédesz Párduc márványlapon című kötetének bemutatójára. A szerzővel Sárközy Bence, a Jelenkor kiadó igazgatója beszélgetett; köszöntőt mondott Maximiliano Gregorio-Cernadas, az Argentin Köztársaság magyarországi nagykövete.

December 3-án került sor a „Latin-Amerika a XXI. században” című előadássorozat következő részére. Papp Richárd (Kulturális Antropológia Tanszék, ELTE) „Cuba libre? Kulturális emlékezet és identitásnarratívák a mai Kubában” című előadását hallhattuk, amihez Soltész Béla mondott bevezetőt. Az esemény kapcsán kulturális antropológiai példák segítségével gondolkodhattunk együtt a kubai kulturális emlékezet és identitásnarratívák sokszínű és izgalmas kérdéseiről.


2020

Február 26-án Zsonda Márk néprajzkutató tartott előadást az ELTE „Latin-Amerika a XXI. században” című nyilvános előadássorozata keretében. Témája az Argentína félreeső provinciáiban, a Chaco, Misiones és Mendoza régiókban élő magyar közösségek körében végzett kutatásain alapult (Az előadás címe: „Magyar zárványkultúrák Argentínában: az ’elveszett’ diaszpóra”).

November 18-án Soltész Bélával legújabb, Eldorádótól az Antillákig című könyve kapcsán beszélgetett Zelei Dávid az ELTE Latin-Amerika Kutatóközpont virtuális pódiumán. Az online beszélgetés a Zoom platformon, magyar nyelven került megrendezésre.

November 27-én a Kutatók Éjszakája keretében, az ELTE Latin-Amerika Kutatóközpont virtuális pódiumán Guillermo Cabrera Infante nagyregényéről (Trükkös tigristrió) Báder Petra és a fordító, Kutasy Mercédesz beszélgetett. Az online beszélgetés a Zoom platformon, magyar nyelven került megrendezésre.


2021

Március 3-5. között került megrendezésre a III Encuentro de Jóvenes Hispanistas (Fiatal Hispanisták III. Találkozója) című online konferencia az ELTE Spanyol Tanszéke és a Latin-Amerika Kutatóközpont szervezésében.

Március 24-én folytatódott az ELTE Latin-Amerika Kutatóközpont online előadássorozata, ezúttal egy angol nyelvű dupla előadással és beszélgetéssel: José Sieber és Mara Tissera Luna a latin-amerikai migrációs folyamatok emberi jogi vonatkozásait mutatta be, különös tekintettel Kolumbiára. Az esemény a Zoom platformon került megrendezésre.

Május 4-én a „Latin-Amerika a XXI. században” című online előadássorozat keretében Vogel Dávid „Kínai és orosz érdekek Latin-Amerikában - Kihívók az USA ’hátsó udvarában’” című magyar nyelvű előadását hallhattuk.

Szeptember 22-én zajlott le az ELTE, az Universidad de Guadalajara és az Universidad de Guanajuato együttműködésében szerveződő előadássorozat („Literatura mexicana e hispanoamericana. Problemáticas de un mundo globalizado”) első előadása: Ana María Amar Sánchez (Universidad de California) és Miguel G. Rodríguez Lozano (Universidad Nacional Autónoma de México) beszélgetését hallhattuk („El cruce de la ética y la estética en la narrativa contemporánea sobre la violencia. México y América Latina”).

Szeptember 24-én a Kutatók Éjszakája keretében Jorge Luis Borges új esszékötetéről beszélgetett Scholz Lászlóval Kutasy Mercédesz az ELTE Spanyol Tanszékén. A beszélgetés Borges frissen megjelent, egybegyűjtött esszéihez, A végtelen életrajza című kötethez kapcsolódott. A kötet nagy részét, ahogyan az életművet is, Scholz László fordította; ő a kötet szerkesztője és Jorge Luis Borges írásművészetének hazánkban a legszakavatottabb képviselője.

Október 22-én Báder Petra (ELTE) Bakucz Dórával (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) és Miklós Laurával (ELTE) beszélgetett a „Literatura mexicana e hispanoamericana. Problemáticas de un mundo globalizado” (ELTE, Universidad de Guadalajara, Universidad de Guanajuato) beszélgetéssorozat következő részén, “Literatura hispanoamericana y traducción: nuevas estrategias de difusión y contramovimientos” (Spanyol-amerikai irodalom és fordítás: új kiadói stratégiák és ellenmozgalmak) címmel.

November 4-én a „Literatura mexicana e hispanoamericana. Problemáticas de un mundo globalizado” című előadássorozat következő részét, a „Narradoras de lo insólito y lo inquietante en Hispanoamérica” című online előadást hallhattuk. Előadók: Dra. Cecilia Eudave (Universidad de Guadalajara) és Dra. Inés Ferrero Cándenas (Universidad de Guanajuato).

December 8-án zajlott le Ingrid Ríos (Universidad Casa Grande, Ecuador) online előadása „Populismo latinoamericano del Siglo XXI: desde sus raíces clásicas hasta la cuarta ola” címmel.


2022

Március 3-án került sor María Gainza Látóideg című könyvének bemutatójára a budapesti Cervantes Intézet és az Argentin Köztársaság Nagykövetségének közreműködésével. A Sonora Kiadó legújabb kötetéről Dr. Kutasy Mercédesz művészettörténész, műfordító kérdezte a fordítót és a kiadó alapítóját, Miklós Laurát.

Május 2-11. között Facundo Ruiz (Universidad de Buenos Aires) az Erasmus Oktatói Mobilitás vendége volt, melynek keretében a következő előadásokat tartotta: Barroco americano. Una lengua departida (május 5.), ¿Cuál lengua americana? W. C. Williams, K. Brathwaite y A. C. César (május 10.).

Október 19-én zajlott le az ELTE „Latin-Amerika a XXI. században” című nyilvános előadás-sorozatának következő része „Chile újraalapítása? Az alkotmányozási folyamat tanulságai” címmel. Az eseményen részt vettek: Tomházy Gabriella (a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi Doktori Iskolájának PhD hallgatója), Nagy Gergő Máté (az Eötvös Loránd Tudományegyetem nemzetközi tanulmányok szakos hallgatója, a Külügyi és Külgazdasági Intézet gyakornoka). A beszélgetést moderálta Soltész Béla, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Politikai és Nemzetközi Tanulmányok intézetének adjunktusa.


2023

Február 23-án az ELTE BTK Latin-Amerika Kutatóközpont közreműködésével, az Írók Boltjában mutatták be a chilei Lina Meruane Vakfolt című esszékötetének magyar fordítását. A beszélgetés résztvevői Báder Petra (a kötet fordítója), Soltész Béla (latin-amerikanista) és Miklós Laura (a Sonora Kiadó alapítója) voltak, a kötetből Kürthy Ádám András (a kötet szerkesztője) olvasott fel. A beszélgetés ezen a linken visszahallgatható.

Február 23-án és 24-én a budapesti Cervantes Intézet és az Argentin Köztársaság Külgazdasági és Külügyminisztériuma, az ELTE Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszéke és a Latin-Amerika Kutatóközpont együttműködésével a MADI 77. évfordulója alkalmából szervezett programokat. Az "MADI Univerzum 77: Mozgás - Absztrakció - Dimenzió - Invenció" című kiállítás két napja alatt számos programra került sor, így filmvetítésekre, workshopra és gyermekjátékokra. Kutasy Mercédesz "A MADI és az irodalom: kereteken innen és túl" címmel tartott előadást, amelyben a nemzetközi művészeti mozgalom részletéről és az azt övező esztétikai vitákról beszélt.

Március 22-én folytatódott az ELTE Latin-Amerika Kutatóközpont (Centro de Investigaciones sobre América Latina) „Latin-Amerika a XXI. században” című nyilvános előadás-sorozzata. Vendégünk Kupi László (a Latin-Amerika Társaság ügyvivője, az ELTE Történelemtudományi Doktori Iskola doktorandusza) volt, aki több alkalommal járt Venezuelában. A rendezvény első felében Kupi László fényképes úti beszámolót tartott, utána pedig Soltész Béla (az ELTE TáTK Politikai és Nemzetközi Tanuémányok Intézetének) adjunktusa) kérdezte őt a venezuelai politikai folyamatokról és a közeljövő lehetséges perspektíváiról. A magyar nyelvű beszélgetést ezen a linken hallgathatják vissza.

Április 19-én az ELTE Latin-Amerika Kutatóközpont (Centro de Investigaciones sobre América Latina) „Latin-Amerika a XXI. században) című nyilvános előadás-sorozatának következő rendezvényén Roberto Bolañóról tartottunk fordítói kerekasztal-beszélgetést. A magyarul olvasható kis- és nagyregények mellett szó esett a chilei szerző költészetéről, az infrarealizmusról, és persze arról is, hogy milyen élmények, dilemmák, nehézségek merültek fel műveinek fordítása során. Urbán Bálint kérdezte a chilei szerző három fordítóját: Kertes Gábort, Kutasy Mercédeszt és Scholz Lászlót. A beszélgetés ezen a linken visszahallgatható.

Május 2-án, az ELTE Latin-Amerikai Kutatóközpont (Centro de Investigaciones sobre América Latina) „Latin-Amerika a XXI. században” című nyilvános előadás-sorozatának következő rendezvényén a PPKE Ibero-Amerikai Hét (Jornadas Iberoamericanas) programsorozatával együttműködésben az argentin katonai diktatúra emlékezetének filmes példáit vizsgáltuk meg. A „Borzalmak és világsikerek: a katonai diktatúra utóélete az argentin filmben” című kerekasztal-beszélgetés résztvevői Benke Attila (filmtörténész, filmkritikus) és Kürthy Ádám András (a PPKE BTK Spanyol Tanszék) voltak, moderátorként Árva Márton (ELTE BTK Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszék) közreműködött. A magyar nyelvű beszélgetés visszahallgatható ezen a linken.

Szeptember 11-én rendezték meg a Budapesti Corvinus Egyetemen az Allende50 szimpóziumot, amelynek középpontjában Chile hatása állt a történelem, irodalom, kultúra, gazdaság, valamint a társadalmi és politikai folyamatok területén 1973 és 2023 között. A rendezvényen a Latin-Amerika Kutatóközpont több munkatársa is előadást tartott: Soltész Béla, Menczel Gabriella, Varju Kata, Báder Petra, Miklós Laura és Árva Márton. A teljes program ezen az oldalon érhető el.

Október 11-én volt szerencsénk meghallgatni Javier Ortiz Cassiani előadását a kolumbiai afrikai örökségről, amelyet Soltész Béla moderált. A Kolumbia Magyarországi Nagykövetsége által szervezett és támogatott rendezvényt a "La Rueda" kolumbiai duda- és dobegyüttes zenei fellépése követte.

Október 11-én Andrés Neuman argentin származású Granadában élő jól ismert író, költő, blogger, publicista látogatott a Spanyol Tanszékre. Beszélgetőpartnere Miklós Laura műfordító, hispanista, a Sonora Kiadó alapítója, Tanszékünk doktorandusza volt. Többek között szóba került a szerző a napokban magyarul is megjelenő regénye, az Hablar solos (Magunknak mondjuk, Helikon Kiadó, ford. Eőry Zsófia). A látogatás a budapesti Cervantes Intézettel együttműködésben valósult meg.

Október végén Kubai Felsőoktatási Delegáció látogatott az Eötvös Loránd Tudományegyetemre. Reynaldo Velázquez Zaldívar felsőoktatási miniszterhelyettes és nyolc egyetem képviselői oktatási és tudományos együttműködésről tárgyaltak Lágymányoson; a látogatáson részt vett Guillermo Vázquez Moreno, Kuba budapesti nagykövete is. A küldöttség Borhy László, a Magyar Rektori Konferencia elnökének meghívására érkezett Magyarországra, hogy a Magyar-Kubai Rektori Fórum keretében feltérképezze a két ország felsőoktatási intézményei közötti oktatási és tudományos együttműködés lehetőségeit. A látogatás során az ELTE BTK és TáTK által közösen működtetett Latin-Amerika Kutatóközpont képviseletében Soltész Béla egyetemi adjunktus, a TáTK Politikai és Nemzetközi Tanulmányok Intézetének oktatója mutatta be az egyetem latin-amerikai kapcsolatrendszerét, valamint beszámolt az ELTE-n zajló Latin-Amerika-kutatások eredményeiről. A látogatásról részletes beszámolót itt olvashatnak.

November 14-én mutatták be Szilágyi Ágnes Judit (ELTE BTK, Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék) „Az Atlantisz-álom a modernizáció és a nacionalizmus korában: Portugália és Brazília 1889-1930” című könyvét. A kötet szerzőjével Urbán Bálint, a Portugál Tanszék oktatója beszélgetett, a szervezésben a Budapesti Camões Intézet Portugál Nyelvi Központ közreműködött.

November 20-án a Magyar Tudományos Akadémia Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottságának Latin-Amerika Albizottsága angol nyelvű kerekasztal-beszélgetést szervezett „Argentina After the Elections: Background and Scenarios” címmel. A résztvevők Lénárt András (Szegedi Tudományegyetem), Soltész Béla (Eötvös Loránd Tudományegyetem) és Szente-Varga Mónika (Nemzeti Közszolgálati Egyetem) voltak, a moderátor szerepét Nagy Sándor Gyula (Budapesti Corvinus Egyetem) látta el.

November 23-án Horváth Emőke (Károli Gáspár Református Egyetem) tartott előadást „Támogatás és üzlet? A magyar-chilei kapcsolatok a hidegháború idején” címmel a LAK „Latin-Amerika a XXI. században” sorozatának keretein belül. Az előadás a hidegháború időszakában kibontakozó magyar-chilei kapcsolatok kutatásának kérdéseire fókuszál. Igyekszik bemutatni a rendelkezésre álló forrásokat, a kutatás során felmerülő alapvető kérdéseket. Természetesen érinti a kapcsolatok újrakezdésének szándékát a második világháborút követően, illetve a kapcsolatok létrejöttét az 1960-as évek közepén. Röviden kitekint az Allende-kormánnyal kialakított viszonyra, továbbá a Pinochet-féle puccs utáni helyzetre. Felveti a magyar fél viszonyulásának kérdését is: mennyiben tett eleget Magyarország a nemzetközi szolidaritás jegyében a Chilének nyújtandó támogatásnak és mennyiben próbált meg üzleti haszonra is törekedni a kétoldalú kapcsolatok építésében.

December 14-én tartották a Hévíz folyóirat 2023/4-es „Latin-Amerika” lapszám-bemutatóját, ahol Fehér Renátó Báder Petra irodalomtörténésszel, Kelemen Kristóf dramaturggal és Korsós Gergő költővel beszélgetett. A számban a LAK több munkatársa is közreműködött: Urbán Bálint és Báder Petra egy-egy tanulmánnyal, Soltész Béla egy novellával, Miklós Laura pedig egy Mario Bellatin novella-fordítással. A tartalomjegyzék itt érhető el.


2024

Február 15-én örömmel üdvözölhettük Lucía Vazquezt, a Buenos Aires-i Egyetem doktorandusz hallgatóját, aki “Hacia un panorama de la ciencia ficción latinoamericana actual. Antología recientes y modos de circulación en Latinoamérica y particularidades en la Argentina” (A kortárs latin-amerikai sci-fi körképe. A legújabb antológiák és a latin-amerikai irodalomterjesztés módjai – különös tekintettel az argentin sajátosságokra) címmel spanyol nyelvű workshopot tartott a legújabb latin-amerikai sci-fi szövegek korpuszáról.

Március 14-én Gabriel García Márquez posztumusz regényéről, a Találkozunk augusztusban című kötetről beszélgettek a LAK munkatársai, Kutasy Mercédesz és Soltész Béla a „Nem rossz könyvek” podcastban Ott Annával és Horváth Bencével. A beszélgetés itt visszahallgatható.

Április 18-án a Spanyol Nyelvi és Irodalmi Tanszéket az a megtiszteltetés érte, hogy Fernando Iwasaki perui írót, történészt és filológust köszönthette, aki spanyolul beszélt irodalmi műveiről Báder Petrával, a tanszék oktatójával. A látogatás a budapesti Cervantes Intézettel és az ELTE Latin-Amerika Kutatóközponttal együttműködésben valósult meg.

Április 29-én Jorge Alberto Kulemeyer régész és antropológus (Jujuy Nemzeti Egyetem) tartott előadást “Una porción sorprendente y poco conocida de Argentina: Jujuy a puro color” (Argentína meglepő és kevéssé ismert része: Jujuy színtisztán) címmel.

Május 8-án az ELTE Portugál Tanszékével együttműködve “Propuestas interartísticas de participación en las vanguardias brasileñas: el modernista Flávio de Carvalho y el tropicalista Hélio Oiticica” (Művészetközi részvételi példák a brazil avantgárdban: a modernista Flávio de Carvalho és a tropikalista Hélio Oiticica" címmel Matteo Gigante (CLEPUL - Lisszabon) tartott előadást Urbán Bálint (LAK, ELTE, Portugál Tanszék) bevezetésével

Május 9-én a Latin-Amerika Kutatóközpont az ELTE Kulturális Antropológia Tanszékével és a Globális és Fejlesztési Tanszékével együttműködve szervezte meg a "Latin-Amerika a 21. században" előadás-sorozat következő rendezvényét, amelynek keretében Valentina Acuña chilei történész, a Pontificia Universidad Católica de Chile szociológia doktorandusza "Indigenous Geo-Social Practices and the Environment in the Andres" címmel tartott angol nyelvű előadást. Az előadást Soltész Béla (LAK, ELTE, Globális és Fejlesztési Tanulmányok Tanszék) vezette be.

Május 25-én a Tavaszi Margó Fesztiválon élő podcast felvétel készült Nyáry Krisztiánnal, aki a Buksóban ezúttal Gabriel García Márquez Találkozunk augusztusban című, posztumusz megjelent kisregényéről beszélgetett Kutasy Mercédesszel, a kötet szerkesztőjével és Scholz Lászlóval, a mű fordítójával. A latin-amerikai irodalom két szakértője és a műsorvezető egyebek mellett arra kerestek választ, hogy hol a helye a kisregénynek az életműben. Vajon a szerző végakaratának megfelelően inkább kéziratban kellett volna maradnia, vagy van olyan jelentős mű, hogy az író szándéka ellenére mindenképpen az olvasók elé kellett kerülnie? A beszélgetés itt visszahallgatható.

Június 4-én a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria „A MADI UNIVERZUM – POLIUNIVERZUM” című kiállításának utolsó napján Kutasy Mercédesz készített interjút a gyűjtemény alapítóival. Beszélgettek a MADI mozgalom mibenlétéről, előzményeiről, a hazai gyűjtemény alapításáról és építéséről, valamint jelenéről, jövőjéről és művészetpedagógiai kapcsolódásáról. Az eseményen bemutatták a kiállításhoz készült ingyenesen elvihető katalógust és virtuális túrát is. A beszélgetésben részt vettek: Dárdai Zsuzsa (művészetkritikus, a Mobil Madi Múzeum alapítója), Kutasy Mercédesz (művészettörténész) és Saxon Szász János (képzőművész, a Mobil Madi Múzeum alapítója).

Június 5-én „Voto Latino – A latin-amerikai szavazók döntik el az USA sorsát?” címmel szerveztünk kerekasztal-beszélgetést az ELTE Amerikanisztika Tanszék közreműködésével. A résztvevők Lehoczki Bernadett (egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Tanszék), Magyarics Tamás (professor emeritus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék) és Szabó Éva Eszter (habilitált egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol-Amerikai Intézet, Amerikanisztika Tanszék) voltak, a beszélgetést Soltész Béla (egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Globális és Fejlődéstanulmányok Tanszék) moderálta. A beszélgetés itt visszahallgatható.

Június 11-én „Kreol zene, a perui identitás és Mario Vargas Llosa Neked adom a csendem című legújabb regénye” címmel irodalmi felolvasóestet tartottak a budapesti Cervantes Intézetben. Mario Vargas Llosa, a 2010-es Irodalmi Nobel-díj nyertese, 87 évesen egy kifinomult és szórakoztató regénnyel áll az olvasóközönség elé, amelyben mélyen emberi szereplőkkel és kivételes ritmusérzékről tanúskodó prózaírással találkozhatunk. Vargas Llosa ezzel a művével ismét bizonyítja egyedülálló képességeit mint elbeszélő, és továbbra is arra a kérdésre keresi a választ, hogy mikor „csesződött el” Peru, most azonban a humor és a meghökkenés szemüvegén keresztül szemléli a helyzetet, szemben a korábbi évek egzisztenciális szorongásával. A regényből több részlet is elhangzott, a felolvasást Faix Dóra, az ELTE Spanyol Tanszékének oktatója koordinálta. Emellett a felolvasást követően egy kreol hagyományokból inspirálódó koncertet hallgathattak meg a résztvevők a fiatal és tehetséges perui gitáros Alex Torres főszereplésével, aki Lima zenei környezetében született és nevelkedett; ez alkalommal Ellen Madueño énekesnővel és Anthony Medina ütőhangszeressel játszottak együtt.

Június 12-én a „Benengeli az öt kontinensen (Nemzetközi Spanyol Nyelvű Irodalmi Hét) fesztivál budapesti rendezvényén David Toscana a 2023-as Vargas Llosa regényírói díj nyertese, Marta Sanz elismert írónő, valamint Visky András magyar író beszélgettek a Cervantes Intézetben arról, miként hatja át továbbra is a humor és a tragédia az irodalmát. A beszélgetést Kutasy Mercédesz hispanista vezette.

Június 18-án A Cervantes Intézet és a Sonora Kiadó a LAK közreműködésével közösen mutatta be Cristina Rivera Garza nagy sikerű kötetét, a nemrég magyarul is megjelent Liliana legyőzhetetlen nyarát (Eőry Zsófia fordítása). A különleges eseményen a kiemelkedő tehetségéért és a kortárs irodalmi színtéren elért eredményeiért nemrég Pulitzer-díjjal jutalmazott írónő személyesen is jelen volt. A bemutatón az írónővel Miklós Laura, a Sonora Kiadó alapítója beszélgetett.

Június 27-én Kolumbia Magyarországi Nagykövetsége és a budapesti Cervantes Intézet "A Szerelem a kolera idején és a Száz év magány kulturális és irodalmi öröksége" címmel szervezett beszélgetést Gabriel García Márquez emlékére. A beszélgetésen Imrei Andrea, Kutasy Mercédesz és Cselik Ágnes vettek részt, Manuel Torres moderálásával.